مرکز متخصصین حوزه زیبایی

((مشخصات و رزومه اجرایی ریاست مرکز متخصصین زیبایی))

نام و نام خانوادگی: سوزان خفایی

مدرک تحصیلی: کارشناسی آموزش

سابقه آموزشی: 30سال سابقه تدریس در مقطع متوسطه

سابقه حرفه ای : 30سال فعالیت حرفه ای در رشته مراقبت و زیبایی

مدیرعامل موسسه ق/ طلایی پارسیان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه بانوان آرایشگر

تدوینگر استانداردهای نوین مراقبت زیبایی در سازمان فنی و حرفه ای کشور

صاحب برند شبکه تخصصی آموزشی ایران

نایب رییس انجمن مراقبت و زیبایی شرق تهران

مدیرعامل انجیو کانون حمایت از هنرجویان

عضو رسمی اتاق بازرگانی

دارای مدارک مربی گری تمامی رشته های زیبایی

گذراندن دوره فوق تخصصی در کشور های انگلستان، آلمان، ترکیه

سابقه همکاری و تدریس با چندین برند معتبر خارجی و داخلی

احراز تشویق نامه های متعدد از وزیر، مدیر کل و غیره

احراز دانشنامه تخصصی از موسسه دانشگاهی رسام

برگزار کننده سمینار ها و همایش های مراقبت و زیبایی