بررسی علل و عوامل شکست و عدم موفقیت کارآفرینان در ایجاد کسب و کار جدید

اینجا صحبت در مورد IQ نیست. IQ کارآفرینی (EIQ) در مورد درک کلی از شرایط است. بسیاری از کارآفرینان ایده خود را درک می کنند، اما از بازار کار اطلاعات دقیق ندارند . آنها نمی دانند که نوآوری چگونه کار می کند. یا اینکه رقبا واقعی چه کسانی هستند. اغلب کارآفرینان عمق دامنه بسیار کمی دارند:آنها به معنای واقعی کلمه نمی دانند که در مورد چه چیزی صحبت می کنند.بسیاری از کارآفرینان شکست می خورند، زیرا آنها واقعا کارآفرین نیستند ؛ حتی بدتر این است که کارآفرینان معتقدند که در انجام فعالیت های فوق العاده هستند در صورتی که دیگران چنین نظری ندارند. اگر یک کارآفرین قادر به دیدن چیزهای که دیگران می بینند نباشد، موفق نخواهد بود.

  1. قادر به تشخیص افراد نیستند:

کارآفرینان اغلب شکست می خورند زیرا نمی توانند دوستان خود را از دشمنان جدا کنند. آنها نمی توانند با EIQ حقیقت و دروغ را از هم تشخیص دهند و نمیتوانند یک حسابدار خوب پیدا کنند و نمیدانند چگونه مهارت و تجربه مشاور حقوقی را ارزیابی کنند.آنها همچنین شکست می خورند زیرا نمی توانند بنیانگذاران و کارفرمایان وفادار و یا نحوه بهینه سازی مشارکت های خود را تشخیص دهند. آنها شکست می خورند زیرا نمی توانند سرمایه گذاران را از حوزه های نظارتی جدا کنند. بسیاری از کارآفرینان اطلاعات کافی درباره افراد ندارند.

  1. سرمایه گذاری ناکارآمد : کارآفرینان اغلب شکست می خورند زیرا نمی توانند در زمان مناسب سرمایه خود را افزایش دهند. آنها بیش از حد از پول خود و پول زیادی از دوستان و خانواده استفاده می کنند، هر بار که یک دوست یا اعضای خانواده می پرسد که چگونه شرکت و سرمایه گذاری خود را انجام می دهد، حواس پرت می شوند.

کارآفرینان شکست می خورند زیرا نمی دانند چگونه سرمایه گذاری های شرکت خود را در طول زمان بندی های طراحی شده برای بهینه سازی ارزیابی ها ارزش گذاری کنند.

آنها نمیدانند که چقدر پول برای برآورده شدن نقاط عطف نیاز است یا چگونگی احترام به سرمایه گذاران خود که به طور مرتب بایستی با انها ارتباطات حرفه ای داشته باشند را نمیدانند، مخصوصا اگر قصد داشته باشند از آنها پول بگیرند