اهداف و محورها

اهداف و محورها

 

طبقه بندی مهندسین در کارگروههای تخصصی حوزه های مختلف راه و شهرسازی و رتبه بندی این قشر متخصصین

ایجاد فرصت های شغلی جهت مهندسین این حوزه با بهره گیری از شناسایی پتانسیل های موجود در این عرصه در حوزه های مختلف

راه اندازی مرکز تحقیقات و پژوهش کاملاً تخصصی راه و شهرسازی و بومی سازی مقالات علمی دنیا

ارتباط با با دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور و جمع آوری متخصصین ایرانی حاضر در خارج از ایران در حوزه های راه و شهرسازی و به کارگیری نتایج تحقیقات و عملکرد آنها

تشکیل کارگروه استعداد یاب در سراسر کشور و برگزاری start up weekend و ایجاد حق مالکیت معنوی ایده و ارائه نظرات برتر و تولید ایده های نو در عرصه های راه و شهرسازی توسط کارگروه­ های حرفه­ای و حقوقی

برگزاری دوره های بازآموزی جهت متخصصین راه و شهرسازی و ارائه مدارک بین المللی به ایشان و معرفی به حوزه های مربوطه

عارضه یابی و استاندارد سازی (SWOT) و بررسی علل فنی دخیل در توقف پروژه های عمرانی و شهری ناتمام و ارائه خروجی های مفید تحقیاتی به مراکز مربوطه

برگزاری دوره های آموزشی برای نیروهای اجرایی و صدور گواهی نامه معتبر سازمان فنی و حر فه ای کل کشور و معرفی ایشان به شرکت های پیمانکار

ایجاد شغل در روستا ها جهت مهندسین راه و شهرسازی که منجر به افزایش جمعیت روستاها گردد به جای افزایشی جمعیت شهری و حاشیه نشینی

برگزاری همایشهای بین المللی و معرفی چهره های موثر و ایجاد فضای هم افزایی توانمندی حوزه راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران چه در داخل و چه در خارج از کشور و توسعه فضای کسب و کار

ایجاد شبکه به هم پیوسته حوزه های مختلف راه و شهرسازی اعم از وزارت راه و شهرسازی، دانشگاه، سازمان نظام مهندسی و صاحبنظران مشاغل در کشور خارج از این مراکز

حمایت از جوانان نخبه حوزه راه و شهرسازی و تلاش جهت به کارگیری ایشان و ایجاد انگیزه و نشاط در جمع فارغ التحصیلان این حوزه.