خدمات ما

گروه متخصصین ایران بزرگترین مرجع متخصصین کشور

مشاوره

مشاوره در حوزه خدمات کارآفرینی

هدایت سرمایه گذاران

هدایت صاحبان طرح و ایده

آموزش

برگزاری دوره های آموزشی

صدور گواهینامه

سطح بندی واحدها

پروژه

همکاری در پروژه های مشترک

عقد تفاهم نامه با سازمان ها

برنامه های مشترک در حوزه های تخصصی

رویداد

برگزاری همایش،نمایشگاه و کنفرانس

ارزیابی رویدادها

ارائه پروپزال برگزاری با تامین حمایت

...و هر آنچه در حوزه متخصصین کشور انجام می گردد

[layerslider_vc id=”3″]